Selasa, 19 Maret 2013

KALIMAH YANG BAIK


Di antara arahan-arahan Rasulullah s.a.w. ialah sabda-sabda Rasulullah s.a.w. berikut:"Dan kalimah yang baik itu sedekah." [Riwayat Bukhari]"Siapa yang beriman kepada Allah dan Hari Kiamat hendaklah beliau mengatakan yang baik atau dia diam (sahaja)." [Hadis Muttafaq]"Sesungguhnya hamba itu akan berkata-kata dengan perkataan yang beliau (sendiri) tidak jelas. Kerana perkataan itu beliau tergelincir ke dalam neraka yang lebih jauh (jaraknya dari jarak) antara timur dengan barat." [Hadis Muttafaq]"Seorang itu akan berkata dengan perkataan yang diredhai Allah, beliau tidak menyangka bahawa kalimah-kalimah itu akan sampai kepada apa yang telah dicapainya. Allah menulis keredhaan baginya kerana kalimah-kalimah itu hinggalah pada hari beliau menemui Allah. Dan seorang itu akan berkata dengan perkataan yang dimurkai Allah. Beliau tidak menyangka bahawa kalimah-kalimah itu akan sampai kepada apa yang telah dicapainya. Allah menuliskan kemurkaan baginya kerana kalimah-kalimah itu hingga pada hari beliau menemui Allah." [Riwayat Malik dan Tarmizi]Kiranya Rasulullah s.a.w. itu dianggap sebagai qudwah hasanah kepada semua manusia, maka para duatlah orang yang paling utama mengikut Rasulullah s.a.w. dari orang lain. Oleh itu para duat Islam hendaklah melihat bagaimanakah keadaan Baginda Rasulullah s.a.w.Al-Kharaithi dan al-Hakim telah meriwayatkan dari 'Amurah, bahawa 'Amurah berkata: Aku bertanya kepada Aisyah radiallahu-anha bagaimakakah keadaan Rasulullah s.a.w. apabila beliau bersendirian dengan para isterinya? Aisyah berkata: "Dia seperti lelaki lain (juga) cuma dia adalah seorang yang paling pemurah dan paling lembut bila senyum dan ketawa." Begitu disebutkan dalam al-Kanz, juzuk 4 halaman 47.Al-Bazzar meriwayatkan dari Jabir radiallahu-anhu, Jabir berkata: "Apabila Rasulullah s.a.w didatangi wahyu atau peringatan, saya pun berkata: "Pemberi amaran kepada kaum, mereka didatangi oleh azab." Apabila keadaan itu hilang, saya lihat (Rasulullah s.a.w.) adalah orang yang paling manis mukanya, paling banyak tertawa dan paling baik manusia."At-Tabarani pula berkata: "Rasulullah s.a.w. adalah orang yang paling banyak tertawa dan paling baik hati."Utz. Fathi Yakan.

Tidak ada komentar:

Posting Komentar